Prin Educatie Spre Vocatie

Proiectul "Prin Educație Spre Vocație!"

Cod Proiect PN2025

Parteneri

Bugetul total al proiectului

5.244.990 lei – (1.104.208,42 Euro) din care Grant 4.720.491 lei și contribuție proprie/privată 524.499 lei

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru și Nord–Vest prin crearea de activități de tipul "Școala după școală".


Obiectivele specifice ale proiectului

Grupul țintă principal Grupul țintă principal

Grupul țintă principal

Grupul țintă principal este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, structurați astfel: 635 elevi (6 și 16 ani), cu risc de abandon școlar din învățământul primar (295 elevi), învățământul gimnazial (320 elevi) și învățământul profesional (20 elevi), din familii defavorizate social (dezorganizate/monoparentale, afectate de sărăcie, rromi, nivel educațional parental scăzut, naționalitate maghiară), din Regiunea Centru (Jud. Alba și Mureș) și Nord-Vest (Jud.Bihor).

Cantitativ: cel puțin 40% fete, aproximativ 75% elevi cu vârsta între 6-10 ani, 25% cu vârsta între 11-16 ani, cel puțin 80% din familii dezavantajate socio-economic, cel puțin 20% din familii rrome.

În ceea ce privește repartizarea: 81,39% - Regiunea Centru (Județul Alba cu localitățile: Rădești, Berghin, Miraslău, Aiud, Ighiu, Șard, Ighiel, Țelna, Sîntimbru Sat, Sîntimbru Fabrică, Sebeș, Cugir, Alba Iulia, Județul Mureș cu localitatea Reghin ), 18,61% - Regiunea Nord-Vest (Județul Bihor cu localitățile Diosig și Cadea).

Grupul țintă secundar

Părinți: 170 de părinți ai celor 645 de copii (110 părinți de la Promotorul de proiect, 40 părinți Partenerul 1 și 20 părinți Partenerul 2) din grupul țintă principal vor participa la: un Program de educație parentală prin care se va urmării conștientizare rolului părintelui în educația copilului - 110 părinți, ședințe de consiliere a familiei 170 părinți.

Personal din educație: 49 persoane: cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale (40 Promotorul de proiect, 7 Partener 1 și 2 Partener 2). Cele 49 de cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri/vor parcurge pe toată perioada de implementare a proiectului un proces de formare care vizează creșterea competențelor profesionale și a colaborării intersectoriale educație-social, în scopul reducerii abandonului școlar și al promovării educației incluzive.

Profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale: 16 voluntari (Promotorul de proiect) din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale. Voluntarii vor fi implicați în activitățile de educație incluzivă și remedială derulate cu copiii.

Alte grupuri țintă secundare: 120 elevi din învățământul gimnazial și profesional (Partener 1), care nu se găsesc în situațiile de risc sus-menționate, dar care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal (învață în aceeași unitate de învățământ, locuiesc în aceeași comunitate) vor participa, împreună cu elevii din grupul țintă, la workshop-uri cu invitați speciali care le pot da elevilor exemplul personal, concret al modului în care, în condiții relativ vitrege, și-au gestionat optim ascensiunea în carieră.

Grupul țintă secundar Grupul țintă secundar

Activitățile proiectului

Indicatorii proiectului

 • Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 635
 • Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% - 635
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 1
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 3
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 39
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 2
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 170
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 10
 • Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 100%
 • Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 3
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 18
Prin Educatie Spre Vocatie