Confidențialitatea datelor

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este unicul deţinător al informaţilor trimise de dumneavoastră, protectia datelor ocupând un loc important în politica noastră în calitate de firmă. Prezenţa dumneavoastră pe acest site web, utilizarea anumitor formulare sau a altor elemente de pe www.filantropiaOrtodoxă.ro presupune acceptarea acestei politici de confidenţialitate.

Cum vor fi utilizate informaţiile introduse de dumneavoastră?

 • Ca şi mijloc de contact între Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi dumneavoastră;
 • În cazuri extreme dacă legislaţia în vigoare cere acest lucru;

Informaţile trimise nu vor utlizate în următoarele cazuri

 • Fără acordul în prealabil între Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi client;
 • În încurajarea sau exercitarea politicii de spam;
 • În denigrarea numelui clientului;
 • Alte forme de natură distructivă sau de punere în lumină nefavorabilă a identitaţii clientului;

Informaţiile de tip anonim

 • Reprezintă acele informaţii ce nu pot fi asociate în mod direct cu un individ şi se referă la colecţia de date, colectată automat de către calculator/server în momentul vizitării unui site. Aceste informatii sunt: adresa de IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, etc.

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia îşi rezervă dreptul de modifica prezenta politica de confidenţialitate, în prelabil cu o notificare prezentă pe site.

Ultima modificare a avut loc în data de 02 Decembrie 2016

 

Regulamentarea 2016/679/UE

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. La intrarea în vigoare a GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și organizația pentru găzduirea site-ului, Hosterion SRL se aliniază la standardele europene prevăzute.


Tinând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informam ca datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, fiind obtinute în mod direct ca urmare a înregistrării sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact”, ”Comentarii”, ”Recomandări”  și ”Newsletter” pe siteul gestionat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Deoarece Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In cazul în care NU mai doriti să fiți informat despre serviciile și evenimentele Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa  filantropiaortodoxa@yahoo.com, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.


Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Pentru a vă oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit Politica de confidențialitate în mai multe capitole. În fiecare capitol, descriem tipul de date cu caracter personal avem deținute și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Asociația FilantropIA Ortodoxă Alba Iulia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Asociația nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege. 

 • Unde vă stocăm datele? 

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe site-ul de găzduire www.hosterion.ro Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare. 

 • Cine are acces la datele dumneavoastră? 

Asociația noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene. 

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afară Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim. 

 • Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. 
Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia Centru va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

 • Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.
  Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa filantropia_ortodoxa@yahoo.com, menționând în subiectul mesajului.
  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr 16 sau prin E-mail, la adresa filantropia_ortodoxa@yahoo.com, ori telefonic la numărul: 0258/817.766 sau 0258/835.278.