Activități de înființare a grupelor de copii

În luna 1 de proiect (noiembrie 2020) a fost emisă Hotărârea de înființare a celor 17 Grupe de copii de către Consiliul Director al PP.

Au fost întocmite actele adiționale la Parteneriatele încheiate cu școlile deoarece Parteneriatele care au fost încheiate la depunerea proiectului nu aveai menționată perioada de implementare. De asemenea s-a luat legătura cu directorii de școli pentru punerea la dispoziție a situațiilor cu copiii care corespund cerințelor proiectului pentru a fi selectați în grupul țintă. În luna 2 de proiect a fost lansat anunțul pentru selecția celor 32 de cadre didactice. În urma anunțului au fost depuse 32 de dosare. Contractele individuale de muncă cu cadrele didactice au fost încheiate începând cu data de 8 februarie 2021.

Rezultate obținute

  • 17 grupe de copii înființate
  • 405 copii selectați și admiși
  • 32 cadre didactice angajate