Sărbătoarea persoanelor cu dizabilități la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități "Sf. Meletie" Alba Iulia

Vineri, 3 decembrie a.c., cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități,  a avut loc un eveniment special pentru beneficiarii centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Meletie” din Alba Iulia. Benefiarii au avut marea bucurie a întâlnirii cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, precum și cu reprezentanți de seamă ai autorităților publice județene și locale. Cu această ocazie a fost inaugurată oficial și o sală de kinetoterapie destinată ușurării suferinței persoanelor beneficiare.

sarbatoarea_persoanelor_cu_dizabilitati_2021_1

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Dacă Bunul Dumnezeu ne-a arătat dragostea Sa imensă prin lucrarea de mântuire, noi trebuie să imităm iubirea divină în relaţiile cu semenii noştri. În «Epistola către Diognet» citim: «Pentru că ai fost iubit, să devii un imitator al bunătăţii Sale». Astăzi am inaugurat noul spaţiu al Centrului social «Sfântul Meletie», dotat cu aparatură modernă de diagnostic şi terapie, în care persoane adulte cu dizabilităţi beneficiază de îngrijire şi recuperare. Iubind şi slujind o astfel de categorie umană, noi ne desăvârşim, drept pentru care Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: «Îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii» (Col. 3, 14)”.

Domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, însoțit și de domnul Valentin Frăcea, directorul general al AGASPC Alba, și-a exprimat solidaritatea cu persoanele care poartă greutatea dizabilităților, reiterându-și spijinul constant pentru dezvoltarea la nivel județean a serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități. Aceeași susținere, dovedită de-a lungul celor 13 ani de colaborare, și-a exprimat-o și domnul Gabriel Pleșa, primarul Munucipiului Alba Iulia, prezent la eveniment alături de doamna Delia Cristescu, directorul general al DAS Alba Iulia. Întâlnirea s-a bucurat și de prezența doamnei Ancuța Pârvan, Șef Serviciu al Inspecției Sociale Alba care, în cuvântul său, a apreciat noile facilități de recuperare al Sălii de kinetoterapie.

În cadrul întâlnirii au fost oferite și detaliile Proiectului „Pas cu pas – recuperare pentru integrare” finanțat de ANDDCA cu suma de  93.900 lei, cu ajutorul căruia a fost achiziționată aparatură modernă de terapie și recuperare. Astfel, printre alte dotări, a fost achiziționat un podoscop, instrument de analiză digitală a amprentelor plantare, util în depistarea afecțiunilor postulare, ca de exemplu platfus, cifoză, scolioză sau alte afecțiuni neurologice în care anumite grupuri de mușchi suferă de atrofie sau de paralizii. La acesta se adaugă un spirometru spirobank II basic, care ajută la explorarea funcțională respiratorie și măsoară volumele și debitele pulmonare, fiind utilizat pentru diagnosticarea unor afecțiuni cronice ale bronhiilor și plămânului. Tot în cadrul proiectului, au avut loc și cursuri de instruire a specialiștilor din cadrul Centrului de zi „Sfântul Meletie” din Alba Iulia în utilizarea aparaturii cu profesionalism și responsabilitate. Proiectul afost elaborat și implementat de o echipă de specialiști coordonată de doamna Daniela Truță, manager de proiect și director general al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

sarbatoarea_persoanelor_cu_dizabilitati_2021_2
sarbatoarea_persoanelor_cu_dizabilitati_2021_3

Evidențiind semnificația Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar în cadrul Eparhiei Alba Iuliei, a subliniat următoarele: „Sărbătorirea persoanelor cu dizabilități ne oferă prilejul de a-i aprecia mai mult pe cei care poartă permanent greutatea unor suferințe fizice sau psihice. În ciuda acestor dificultăți, persoanele cu dizabilități sunt înzestrate de Dumnezeu cu multe calități sufletești: manifestă o mare putere de compasiune, au o delicatețe sufletească profundă, au multă răbdare și, oarecum, în mod paradoxal, au în suflet multă speranță. Astfel, aceștia ne sunt tuturor un exemplu de perseverență și de credință. Ne bucurăm să avem posibilitatea de a-i ajuta prin noi metode terapeutice mai complexe, oferite prin proiectul «Pas cu Pas – Recuperare pentru integrare»”.

Centrul social „Sfântul Ierarh Meletie” din Alba Iulia funcționează în cadrul a două module. Primul a fost înființat în anul 2008, având o capacitate de 40 de locuri. Acesta își desfășoară activitatea în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Cel de-al doilea modul, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost deschis în anul 2019, funcționând în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba. Beneficiarii acestui modul al Centrului sunt persoane cu dizabilități ocrotite în Locuințele Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități din județul Alba, aflate în administrarea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și DGASPC Alba. În cadrul Așezământului sunt oferite servicii de asistență socială, consiliere religioasă, psihologică, socială, terapie ocupațională, servicii de recuperare, kinetoterapie, energoterapie, orientare profesională, facilitându-se totodată obținerea unui loc de muncă. În prezent, în cadrul centrului activează un terapeut ocupațional, trei psihologi, trei asistenți sociali și doi kinetoterapeuți.

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia administrează în prezent 20 de Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități: un Centru de zi, un Centru de Îngrijire și Asistență, trei Locuințe Maxim Protejate, două Case de tip familial pentru copii, 12 Servicii de Îngrijire la domiciliu și un Centru de Consiliere și Asistență. În cadrul acestor servicii se oferă îngrijire pentru 300 de persoane cu dizabilități.

Biroul de presă al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Pentru a vizualiza mai multe fotografii de la acest eveniment, vă rugăm să accesați acest link