Rechizite și materiale didactice pentru 405 copii din proiectul "Prin Educație spre Vocație!"

English version below

Un număr de 405 copii, din cadrul a 17 clase „Școală după Școală” din județul Alba, au primit în perioada 11-15 octombrie 2021, rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, în valoare de 48.582 de lei, în cadrul Proiectului „Prin Educație spre vocație!”.

Aceste materiale contribuie semnificativ la organizarea activităților educaționale, de dezvoltare personală și de dezvoltare a abilităților de viață independentă pe care elevii le desfășoară în cadrul celor 4 ore în care participă la programele din proiect.

Condițiile în care copiii participă la programul școlar sunt tot mai dificile, atât pe plan fizic, cât și pe plan psihic.  Cu atât  mai grea este situația copiilor care au acumulat întârzieri  în însușirea cunoștințelor și mai ales  a acelor copii care se confruntă și cu dificultăți materiale. Prin proiect venim în ajutorul copiilor care, în ciuda greutăților, se străduiesc să continue efortul de a învăța și de a recupera. Se constată în fiecare zi că hrana care se li oferă zilnic copiilor și activitățile organizate, aduc multă bucurie, speranță și încredere copiilor beneficiari.

rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_1

Proiectul „Prin Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_2
rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_3
rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_4

În județul Alba proiectul se desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia, Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Supplies and teaching materials for 405 children from the project "Through Education to Vocation!"

A number of 405 children, from 17 classes "School after School" in Alba County, received between October 11-15, 2021, school supplies, teaching materials, collections of problems with specific topics, amounting to 48,582 lei, within the Project "Through Education towards vocation!".

These materials contribute significantly to the organization of educational activities, personal development and development of independent living skills that students carry out during the 4 hours in which they participate in project programs.

The conditions in which children participate in the school program are increasingly difficult, both physically and mentally. Even more difficult is the situation of children who have accumulated delays in acquiring knowledge and especially of those children who also face material difficulties. Through the project we come to the aid of children who, despite the difficulties, strive to continue the effort to learn and recover. It is found every day that the food that is offered daily to the children and the organized activities, bring a lot of joy, hope and confidence to the beneficiary children.

rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_1

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school".

rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_2
rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_3
rechizite_si_materiale_didactice_pentru_405_copii_4

Program operator being the Romanian Social Development Fund. In Alba county the project is carried out in partnership with the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Sat, the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Fabrică, the “Mihai Eminescu” Ighiu Gymnasium School, the “Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, Mihai Gimn School ”Șard,„ Florin Fleșeriu ”High School with Sports Program Sebeș,„ Demetriu Radu ”Gymnasium School Rădești, Berghin Gymnasium School, Miraslău School with grades I-VIII,„ Singidava ”Gymnasium School Cugir, Gymnasium School„ Axente Sever ” day for children „Pious Parascheva” Alba Iulia, Educational day center for children „St. Nicolae ”Alba Iulia.

Contact info

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro