Invitație de participare la procedura achizitie directa pentru atribuirea contractului servicii de hrana(catering)

Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, în calitate de beneficiar privat, cu sediul social in municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.16  are onoarea de a vă invita să participați la procedura de achizitie directa  "Servicii de catering’’.

Informatii despre procedura

Obiectul contractului îl reprezintă Servicii de catering necesare derulării proiectului ,, Incluziune pe piața forței de munca a tinerilor adulți, defavoroizați din România’’ cod proiect 942.403.

Locul de furnizare al contractului:  Școala Gimnaziala ” Ioan de Hunedoara„ Sântimbru”

Tipul si durata contractului: Se va încheia un contract de prestări servicii, cu respectarea structurii anului scolar, perioada 2024-2025, incepand cu luna aprilie 2024

Procedura aplicată: Achizitie directă

Sursa de finațare: Guvernul Elvetian

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Prezentarea ofertei: Oferetele se vor depune la adresa str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr 15A, Alba Iulia sau prin e-mail la adresa filantropia_ortodoxa@yahoo.com :pana la data de 27.03.2024, ora 12:00

Data limită de depunere a ofertelor: 27.03.2024, ora 12:00

Limba de redactare a ofertei: română

 

Pentru informații suplimentare sau întrebări, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0724487734.

anunt_servicii_catering_2024