Invitație de participare la procedura achizitie directa pentru atribuirea contractului servicii de hrana (catering)

invitatie_participare_procedura_achizitie_directa_servicii_catering_2023 Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, în calitate de beneficiar privat, cu sediul social in municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.16  are onoarea de a vă invita să participați la procedura de achizitie directa  "Servicii de catering’’.

Informații despre procedura 

Obiectul contractului îl reprezintă Servicii de catering necesare derulării proiectului ,, Incluziune pe piața forței de munca a tinerilor adulți, defavorizați din România’’ cod proiect 942.403.

Locul de furnizare al contractului:            

  • Școala Gimnaziala ”Axente Sever” Aiud
  • Școala Gimnaziala ” Ioan de Hunedoara„ Sântimbru”
  • Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” Ighiu, cu structurile Ighiu, Țelna, Șard

Tipul si durata contractului: Se va încheia un contract de prestări servicii, cu respectarea structurii anului școlar, perioada 2023-2025

Procedura aplicată: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Guvernul Elvețian

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Prezentarea ofertei: Ofertele se vor depune la adresa str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr 15A, Alba Iulia sau prin e-mail la adresa filantropia_ortodoxa@yahoo.com :pana la data de 08.11.2023, ora 16:00

Data limită de depunere a ofertelor: 08.11.2023, ora 16:00

Limba de redactare a ofertei: română

 

Pentru informații suplimentare sau întrebări, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0724487734.