Grup de suport pentru părinții copiilor din Școala Gimnazială „Singidava” Cugir implicați în proiectul „Prin educație spre vocație!”

În data de 11 mai 2022 a fost organizată o întâlnire de tip Grup de suport la care au participat 15 părinți ai copiilor de la  Școala Gimnazială „Singidava” Cugir.

Psihologul și managerul de formare din cadrul proiectului au propus următoarele teme de discuție:

  • Importanța susținerii copilului în procesul educational – menținerea legăturii cu cadrele didactice și cu psihologul în vederea aflării problemelor particulare cu care se confruntă și implicarea în rezolvarea acestora în cadrul unui program de prevenție/intervenție comun. Oportunitatea demersurilor pentru a încadra elevii la cerințe educaționale speciale, atunci când este cazul.
  • Nevoia superioară a copilului de a fi protejat de orice formă de abuz fizic, verbal sau emoțional. Au fost punctate consecințele comportamentale și emoționale pe care violența o poate avea asupra copilului pe termen mediu și lung.

grup_suport_pentru_parintii_copiilor_din_scoala_gimanziala_singidava

Părinții și-au exprimat recunoștința pentru că în cadrul programului afterschool copiii primesc o masă caldă, își fac temele, se joacă împreună și participă la activități creative.

Mamele de etnie romă au dorit să sublinieze faptul că fetele lor se simt integrate, nu întâmpină probleme legate de marginalizare sau respingere din partea celorlalți copii și vin cu plăcere la școală și la program - acest lucru datorându-se într-o mare măsură felului în care cele două învățătoare creează un mediu sigur și propice de învățare și dezvoltare emoțională, pentru toți copiii.

Grupurile de suport dedicate părinților au rolul de a crea un mediu sigur și deschis, în care aceștia să se poată exprima în mod liber și să găsească împreună modalități optime de relaționare și comunicare cu copiii.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro