Anunț achiziții servicii de catering

anunt_achizitie_servicii_catering Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia anunță achiziția de SERVICII DE CATERING în cadrul proiectului "Prin educație spre vocație’" cod proiect PN2025.

  1. Specificații tehnice: Achiziționare servicii de catering pentru 12 Școli și  Centre de zi pentru copii, respectând Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și a școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adoleșcenți; specificați tehnice conform caietului de sarcini din Documentația pentru ofertanți.
  2. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: ,,Prețul cel mai scăzut’’
  3. Documentația pentru ofertanți poate fi procurată de la punctul de lucru al achizitorului: Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.15A, Alba Iulia, jud. Alba