Proiectul "Pas cu Pas" – Recuperare pentru integrare

Scopul proiectului

Creșterea șanselor de inserție socială pentru 70 de persoane cu dizabilități din județul Alba, prin oferirea de servicii de recuperare/reabilitare funcțională și de integrare/reintegrare socială.

Grupul țintă

Este format din 70 de persoane adulte cu dizabilități încadrate într-unul din tipurile de handicap: fizic, somatic, auditiv, surdocecitate, asociat (grad ușor, mediu și accentuat, grav), mintal  și neuropsihic (grad ușor, mediu și accentuat), cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 86 de ani, din județul Alba

Activități/servicii oferite

Activități/servicii de recuperare/reabilitare funcțională, Kinetoterapie, Consiliere psihologică, Ergoterapie, Activități/servicii de integrare/reintegrare socială, Activități recreative, sportive și de loisir.

Finanțator

Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Valoarea proiectului

93.800 lei

Locul de desfășurare/implementare

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf,Meletie” Alba Iulia

Adresa: Alba Iulia, str. B.P.Hașdeu, nr.15A, jud. Alba

Persoană de contact:Terapeut Ocupațional: Nicolae Ramona

Telefon: 0758 976 613