Proiectul "Devin sănătos trăind frumos!"

Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului

Parteneri: Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia- Filiala Reghin, Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeș, Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș

Perioada de implementare: 5 august – 30 septembrie 2019

Grupul țintă al proiectului: 48 de copii și tineri cu vârstă cuprinsă între 14 și 18 ani din județele Alba și Mureș, respectiv: Casa de tip familial „Sf.Mucenic Ciprian” Ocna Mureș, Casa de tip familial „Sf.Gheorghe” Sebeș, Casa de tip familial „Sf.Nicolae” Târsa, Casa de tip familial „Sf.Vasile cel Mare” Alba Iulia, Casa de tip familial „Maria I” Reghin, Casa de tip familial „Maria II” Reghin

Bugetul total al proiectului este de 51.740,00 lei din care suma de 42.600,00 lei este contribuția MTS (Ministerul Tineretului și Sportului) iar suma de 9.140,00 lei este contribuția Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Activitățile proiectului

organizarea a 2 sesiuni de educație non-formală cu o durată de 5 zile pentru cei 48 de tineri pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a unei alimentații sănătoase pentru

- Organizarea unei tabere tematice Devin sănătos trăind frumos!: pentru cei 48 de tineri, care se va derula în 2 serii, respectiv 2 grupe de 24 de tineri care vor participa la tabăra tematică timp de o săptămână (7 zile, respectiv 6 nopți)

- Organizarea a 4 ateliere tematice cu tema Devin sănătos trăind frumos! cu participarea colegilor de clase ale tinerilor participanți la activitățile proiectului

2 Case de tip familial sunt în județul Mureș respectiv în localitatea Reghin

4 Case de tip familial sunt în județul Alba

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: proiectul oferă cadrul adecvat pentru cei 48 de tineri NEETs participanți din cadrul centrelor coordonate de către solicitant și partenerii implicați, de a-și îmbunătăți cunoștințele și deprinderilele pentru asigurarea unei alimentații sănătoase și a unui stil de viață sănătos într-un mediu non-formal.

Obiective specifice:

Obiectiv 1. Organizarea de sesiuni de educație non-formală pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a unei alimentații sănătoase pentru 48 de tineri beneficiari ai activităților proiectului,

Obiectiv 2. Organizarea unei tabere tematice Devin sănătos trăind frumos!: Organizarea unei tabere tematice pentru cei 48 de tineri care se, va derula în 2 serii, respectiv 2 grupe de 24 de tineri care vor participa la tabăra tematică timp de o săptămână

Obiectiv 3. Organizarea atelierelor tematice Devin sănătos trăind frumos!: Organizarea a 4 ateliere tematice cu tema Devin sănătos trăind frumos! cu participarea colegilor de clase ale tinerilor participanți la activitățile proiectului, cu scopul de a sprijini integrarea acestora în colectivele din care fac parte, de a le oferi posibilitatea să împărtășească colegilor impresiile din activitățile realizate în cadrul proiectului, de a schimba impresii din vacanțele de vară petrecute, dar și cadrul non-formal în care să învețe despre importanța sportului pentru o dezvoltare armonioasă asociat cu o alimentație sănătoasă.

Rezultatele proiectului

R.1. Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor pentru un stil de viață sănătos, inclusiv activități în care 48 de tineri vor fi învățați și încurajați să gătească.

R.2. Stimularea integrării sociale a 48 de tineri participanți, dezvoltarea de activități colective, încurajarea realizării unui album al taberei în care fiecare tânăr va menționa experiența care i-a plăcut cel mai mult.

R.3. Încurajarea celor 48 de tineri NEETs să își prezinte experiența dobândită în activitățile proiectului în fața colegilor, să interacționeze și relaționeze într-un cadru non-formal în cadrul atelierelor tematice

În total în cele 6 Case de tip familial sunt 81 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani

Fotografii din cadrul proiectului

Pentru a vizualiza fotografiile din cadrul proiectului, vă rugăm să accesați următorul link