Istoricul Filantropiei Ortodoxe Alba Iulia– retrospectivă 20 de ani

Istoricul dezvoltării Filantropiei în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Într-o retrospectivă istorică, începutul asistenței sociale în Arhiepiscopia Alba Iulia îl regăsim în anul 1990, prin înființarea Asociației „Filantropia”, din care făceau parte preoții din protopopiatul Alba Iulia. Cu siguranță, a fost printre primele inițiative social-misionare din Patriarhia Română. Președintele acestei organizații a fost părintele Ioan Lazăr, parohul parohiei Maieri II din Alba Iulia, iar realizarea cea mai importantă a Asociației „Filantropia” a fost cumpărarea unei case în Munții Apuseni, pentru o familie sinistrată cu mulți copii.

Perioada următoare anilor 1990 a fost plină de frământări, întrucât Biserica Ortodoxă nu avea deloc experiență în implicarea social-filantropică. Era nevoie de clarificarea direcțiilor de urmat, a evitării exceselor și a secularizării, a delimitării granițelor dintre ceea ce face Biserica și ceea ce fac instituțiile Statului. Era nevoie de o importantă etapă de construire a structurilor proprii sau nonguvernamentale prin care să se desfășoare activitatea social-filantropică și de pregătire a preoților pentru a desfășura aceste activități. La toate aceste preocupări și frământări, Arhiepiscopia Alba Iulia a avut o implicare semnificativă, cu impact la nivelul întregii Patriarhii Române.

Cu timpul, prima Asociație „Filantropia” a eparhiei și-a încetat activitatea, începându-se un proces de organizare administrativ-bisericească a activității sociale. La Alba Iulia s-a înființat astfel, la 1 octombrie 1995, în cadrul Centrului Eparhial, un Birou de Asistență Socială, probabil primul de acest fel, la nivelul acelor ani. Era condus de părintele Ioan Mihail Dan, tânăr absolvent al Facultății de Teologie – Asistență Socială din Alba Iulia. La inițiativa acestuia, în februarie 1997, a fost înaintată către Sfântul Sinod o propunere de înființare a unui Sistem de asistență socială în Patriarhia Română și un Ghid practic pentru Birourile de Asistență Socială din cadrul protopopiatelor, documente care au stat la baza adoptării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială a Bisericii Ortodoxe Române valabil, în cea mai mare parte, și astăzi.

Tot în anul 1997, în luna august, s-a înființat în cadrul Centrului Eparhial, Sectorul Biserica și Societatea, care avea în cuprindere Compartimentul de Asistență socială, Compartimentul de misiune în instituțiile statului și Compartimentul de tineret, care din octombrie 2000 va face parte din alt sector, Sectorul de mass media și tineret. Cu timpul, s-au constituit Birouri de Asistență socială la nivelul protopopiatelor și parohiilor și, complementar, s-au înființat Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, filiale ale acesteia, precum și alte organizații de asistență socială nonguvernamentale.

Vedem astfel, referitor la aceste structuri sociale, că au existat de la începutul anilor 1990 preocupări și întrebări legate de  justificarea, eficiența sau chiar „moralitatea” celor două forme de organizare prin care să se realizeze misiunea socială: ca structuri bisericești sau ca asociații nonguvernamentale.

Primele așezăminte sociale s-au înființat în cadrul mănăstirilor și parohiilor. În anul 1995 existau la Mănăstirea Recea un Azil pentru femei vărstnice, la Mănăstirea Râmeț o  Școală specială pentru fete cu handicap ușor, iar la Centrul eparhial o Cantină socială. În anul 1998 la Parohia Lunca Bradului a început să funcționeze o Cantină pentru copiii săraci, iar în anul 1999 au luat ființă primele Case de Tip Familial din România care foloseau personalitatea juridică a parohiilor, la Parohiile Dumbrava și Vingard.

Celor  6 centre s-au adăugat în anul 2001 Caselele de Tip Familial de la Parohiile Târsa și Almașu Mare, Căminul pentru femei vârstnice de la Mănăstirea Dumbrava și Cantinele sociale de la Mănăstirea Recea, de la Protopopiatul Târgu Mureș și de la Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Sebeș.

Anul 2001 a fost un an cu o semnificație specială, fiind anul în care s-a cristalizat ideea că soluția la rezolvarea problemelor sociale nu sunt inițiativele unilaterale, ci conjugarea eforturilor Bisericii, Statului și celorlalte organizații nonguvernamentale interesate. Dealtfel este și anul în care, în urma unei vizite a  delegației eparhiei Alba Iulia în Germania, la Centrele de asistență socială ale Serviciului de Ajutor Maltez din Koblenz și ale Organizației Caritas din Koblenz, s-a luat hotărârea înființării Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, fapt împlinit la data de 11 septembrie.

În spiritul acestei colaborări cu alte organizații creștine, la sfârșitul anului 2001 s-a demarat o acțiune de strângere de fonduri pentru copiii săraci, care va fi specifică timp de mulți ani, „Un dar pentru Hristos”, printr-un parteneriat între Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, Organizația „Caritas Alba Iulia” și Societatea de Ajutorare „Diakonia Alba Iulia”. În perioada Postului Crăciunului, această acțiune comună va purta diverse denumiri: „Am rămas chiar singur?”,„Fii bun de Crăciun”sau „Dărund vei dobândi”.

În anul următor, 2002, s-au avut în vedere clarificarea principiilor de acțiune, diversificarea structurilor de asistență socială și a categoriilor de servicii sociale oferite. S-au conturat cele două mari categorii de structuri de asistență socială, și anume cele proprii centrului eparhial, protopopiatelor sau parohiilor, sub forma Birourilor de Asistență Socială, și cele reprezentate de organizații nonguvernamentale care funcționează cu binecuvântare arhierească.

La sfârșitul anului 2002, în cadrul eparhiei Alba Iulia existau Birouri de Asistență Socială la Centrul Eparhial, la 6 protopopiate și la 8 parohii care aveau centre sociale, iar Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a mai înființat 3 Filiale, la Reghin, Sighișoara și Târsa-Avram Iancu. Prioritră a fost însă dezvoltarea Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” care, în contextul legislației acelor ani, promitea să ofere structuri de asistență socială mai flexibile, mai profesioniste și mai eficiente. Pe măsura înțelegerii modului de funcționare a unei organizații nonguvernamentale, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a trecut prin 3 stadii de reorganizare internă și modificare de statut.

Pentru a evita concurența și a asigura complementaritatea acțiunilor sociale, s-au stabilit clar raporturile dintre Arhiepiscopie și Asociație. Astfel, s-a încheiat un Contract de parteneriat prin care Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia recunoaște Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” drept principalul său partener ONG, iar Asociația recunoaște calitatea de partonaj și de parteneriat preferențial Arhiepiscopiei. Acest parteneriat a asigurat o eficiență optimă acțiunilor sociale de ajutorarea pesoanelor nevoiașe, prin Birourile de Asistență Socială mobilizându-se comunitatea parohială și alte resurse locale, iar prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” valorificându-se prevederile legislative și posibilitarea de a se atrage fonduri pe bază de proiecte de finanțare.

Tot în anul 2002 au fost câștigate primele 3 proiecte cu finanțare europenă. Primul dintre acestea a fost „Telefonul Copilului”, finanțat de World Learning prin programul Child Net, prin care s-a înființat la Alba Iulia un serviciu telefonic cu apelare gratuită, pentru sesizarea cazurilor de copii abandonați sau maltratați, pentru informare și consiliere în domeniul serviciilor și legislației privind protecția copilului. Acest serviciu funcționează și în prezent, în cadrul DGASPC Alba. În acel an au mai fost finanțate proiectele „Centrul de zi pentru copii „Sf. Ciprian” Ocna Mureș”, proiect finanțat de către FRDS, și proiectul „Centrul de zi pentru copii „Sf. Varvara” Baia de Arieș, proiect finanțat prin Schema de Dezvoltare Socială a Agenției Zonelor Miniere Alba, cele două centre funcționând și în prezent. În anii următori, prin FRDS și SDAZM Alba vor fi finanțate și alte proiecte .

Un alt proiect, spre care a dat un impuls foarte mare Asociației a fost finanțat de Fundația „Principesa Margareta a României” cu scopul dezvoltării organizaționale a Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”. Astfel, Fundația „Principesa Margareta a României” prin cursurile organizate în cadrul acestui proiect și al altor proiecte din anii următori, prin sesiunile de instruire adiacente acestor proiecte, a avut practic o calitate de „mentor” în dezvoltarea Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” ca organizație nonguvernamentală.

Serviciile sociale ale eparhiei s-au dezvoltat în anul 2002, înființându-se Casa de tip familial pentru copii și Centrul de zi pentru copii din cadrul Așezământului „Sf. Ilie Tesviteanul” Aiud, administrat de asociația cu același nume, precum și Centrul de zi „Sf. Varvara” Baia de Arieș. S-au stabilit totodată și două obiective foarte ambițioase: în următorii 2 ani urma să avem servicii sociale în toate orașele eparhiei și să devenim cel mai sigur și eficient partener al autorităților locale și al asociațiilor care activează în domeniul asistenței sociale.

Rețeaua de servicii sociale s-a extins asfel în fiecare an, în anul următor înființându-se alături de Casa de tip familial „Sf. Vasile cel Mare” și Centrul de zi „Sf. Ciprian” Ocna Mureș, și primele centre sociale eparhiale din județul Mureș, Casa de tip familial, Centrul de zi și Internatul școlar săptămânal din cadrul Așezământului „Sf.Maria II”. Au apărut totodată și primele Filiale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, la Reghin, Sighișoara, Târsa-Avram Iancu și Lunca Bradului.

În anul 2003  s-a avut în vedere profesionalizarea serviciilor sociale, stabilindu-se un principiu care a caracterizat întreaga activitate socială a eparhiei: înființarea, sprijinirea și dezvoltarea centrelor sociale este mult mai eficientă decât acordarea de ajutoare personale ocazionale, din cel puțin din 3 motive: creșterea numărul de persoane ajutate, oferirea de soluții pe termen îndelung la problemele sociale ale beneficiarilor și colectarea organizată a donațiilor. Acest principiu a dus la o concentrare a eforturilor misionar-sociale spre înființarea de centre sociale specializate, durabile în timp prin parteneriate încheiate cu autoritățile statului.

Referitor la relația cu autoritățile statului, care ar avea atribuții similare, prin înființarea centrelor sociale Biserica nu vrea doar să devină un partener al autorităților, ci vrea să-și asume o misiune ce ține de ființa ei. Statul nu poate absolvi Biserica de îndeplinirea acestei misiuni, fiindcă această misiune face ca Biserica să fie cu adevărat vie. Pe de altă parte, prin implicarea socială Biserica nu concurează cu instituțiile Statului, ci le aduce mai aproape de scopul pentru care acestea există: sănătatea și fericirea copiilor și oamenilor aflați în nevoie. Este vorba astfel, de o îngemănare a Bisericii cu realitățile sociale, pe care le orientează spre un făgaș firesc, Biserica aducând, în acest sens, eficiență și echilibru.

Un eveniment semnificativ al acestei strategii a eparhiei noastre a fost organizarea „Zilelor Filantropiei” în 21-22 octombrie, perioadă în care s-a susținut un Simpozion științific cu tema „Filantropia – parte din ființa Bisericii” și întâlnirea anuală a consilierilor sociali din Patriarhia Română. Arhiepiscopia Alba Iulia avea în anul 2003, în administrare, 21 de centre sociale. Tot atunci, pentru prima dată în cadrul parteneriatului cu autoritățile publice, angajații Casei de Tip Familial „Sf. Vasile cel Mare” din Alba Iulia au devenit angajați pe structura proprie a Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, în timp ce alte 35 de persoane erau angajate pe structura de personal a DGASPC Alba sau Mureș. Acest „nou” model de angajare a personalului a început să fie aplicat în următoarele centre înființate în parteneriat.

În anul 2004 s-a definitivat procesul de îngemănare a celor două componente prin care se desfășoară activitatea de asistență socială a eparhiei, respectiv Birourile de Asistență Socială ale Centrului eparhial și protopopiatelor și Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” cu Filialele sale.

În același an, după modelul de la Alba Iulia, la ședința anuală a consilierilor sociali eparhiali din Patriarhia Română, s-a aprobat ca fiecare eparhie să-și înființeze propria organizație „Filantropia”, care să devină organizația specifică prin care lucrarea de asistență socială a Bisericii Ortodoxe să se facă cunoscută la nivel local și național. S-a avut în vedere și faptul că Biserica Ortodoxă nu avea un nume specific pentru activitatea socială, în timp ce Bisericile Catolică și Evanghelică erau recunoscute pentru implicarea în asistența socială prin Organizațiile „Caritas”, respectiv „Diakonia”. În același spirit, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a inițiat prima Rețea națională a organizațiilor nonguvernamentale ortodoxe, în care s-au înscris 15 organizații ortodoxe din întreaga țară.

În anul 2004 s-a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, introducându-se în statutul propriu al Asociației calitatea de asociație de dezvoltare comunitară, lărgindu-se astfel sfera de acțiune, pe lângă serviciile sociale Asociația propunându-și și oferirea unor servicii medicale, culturale și educative. În urma acestui proces, care a presupus și participarea a 105 angajati la 15 cursuri de instruire, s-a constituit o echipă profesionistă în elaborarea proiectelor de finanțare, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” devenind un centru de resurse pentru structurile de asistență socială ale eparhiei, pentru alte organizații nonguvernamentale și chiar pentru mai multe autorități locale care ne-au solicitat sprijinul. Au fost elaborate 19 proiecte de finanțare, în anul 2004 fiind aprobate 8 dintre acestea.

Alte 9 centre sociale au fost inaugurate: Casa de tip familial „Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos, Casa de tip familial „Sf. Gheorghe” Sâncraiu de Mureș, Centrul de zi „Sf. Filofteia” Silivaș, Școala specială, Adăpostul săptămânal și Centrul pentru formarea deprinderilor de viață independentă a tinerilor de la Mănăstirea Dumbrava, Centrul social medical de zi „Filantropia” Sighișoara, Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Sighișoara și Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice „Sf. Andrei” Reghin.

În anul 2005 s-a definitivat procesul de înființare a structurilor de asistență socială la nivel de protopopiat, fiecare protopopiat având un asistent social angajat, activitățile organizându-se pe 3 direcții principale: consolidarea parteneriatelor cu autoritățile județene și locale, instruirea angajaților și profesionalizarea serviciilor și dezvoltarea unor servicii sociale de tip rețea.

Totodată, s-a pus baza înființării Rețelei de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice în județul Alba, pe baza parteneriatului cu Consiliul Județean Alba și prin finanțarea din partea Secretariatului de Stat pentru Culte. Ăn același an, s-a definitivat procesul de înscriere a celor 27 de asistenți sociali angajați în CNASR, potrivit Hotărârii Sf. Sinod nr.775 din 2005, Arhiepiscopia Alba Iuliei suportând taxele de înscriere pentru 18 asistenți sociali. În anul 2005 am demarat o amplă campanie de strângere de fonduri, care ne va fi specifică și de-a lungul anilor următori, Campania „1% pentru Filantropia”, potrivit art.90 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal și OG 138/2004. Din anul 2006  legislația va permite redirecționarea unui procent de 2% din impozitul plătit, iar din anul 2019,  3,5 %.

Au fost finanțate și două proiecte prin Organizația World Vision România, mai reduse ca sume implicate, dar foarte semnificative pentru activitățile pe care le presupuneau. Astfel, prin proiectul „Catehizare în limbajul mimico-gestual” s-a înființat comunitatea creștină a persoanelor cu deficiență de auz și vorbire, pentru această comunitate fiind hirotonit un preot care să oficieze slujbele religioase în limbaj mimico-gestual, iar prin proiectul „Grup interconfesional de Acțiune socială” a fost mult îmbunătățită cooperarea dintre Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Organizația „Caritas Alba Iulia” și Societatea de Ajutorare „Diakonia Alba Iulia” în cadrul Campaniilor de strangere de fonduri pentru familiile nevoiașe din județele Alba și Mureș.

La sfârșitul anului 2005 Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a obținut acreditare pentru „Biroul de Consiliere Pre și Post Avort”, organizat în cadrul Spitalului Județean Alba, singura acreditare acordată la acea dată a unui astfel de serviciu social. Între timp fuseseră înființate noi centre sociale: Casa de tip familial „Sf. Maria I” Reghin, Casa de tip familial „Sf. Teodor” Sâncraiu de Mureș, Centrele de zi „Sf. Ana” Alba Iulia și „Sf. Nicolae” Roșia de Secaș și Serviciile îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Alba Iulia, Ocna Mureș, Lunca Bradului și Aiud.

Anul  2006 a purtat pecetea implicării în activități Provita, organizându-se 2 întâniri naționale, în 7 iulie la Mânăstirea Dumbrava, unde au participat majoritatea Asociațiilor ProVita din țară și în 15 decembrie, în cadrul Simpozionului „Pro-Vita – realitatea la care ne adresăm”. Activitatea Centrului de Consiliere Pre și Post avort  ProVita Alba Iulia  își extinde activitatea cu două noi componente, „Programul de Voluntariat” din Spitalul Județean Alba, pentru ajutorarea copiilor bolnavi, și „Educație pentru o viață sănătoasă”, pentru consilierea liceenilor pe teme Provita: adolescența, relațiile intime și consecințele lor psihologice, bolile cu transmitere sexuală, sarcină nedorită.

În același an au fost finanțate primele proiecte culturale și de informare europeană, precum și un proiect unic în cadrul Patriarhiei, „Acasă, în Europa – program de informare europeană și promovare a valorilor ortodoxiei românești” finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene în România. În cadrul acestuia s-au înființat, în 10 parohii, puncte de informare europeană, unde preoții s-au implicat cu echilibru  în promovarea procesului de integrare europeană, prezentând avantajele și dezavantajele acestui proces și susținând, bineânțeles, necesitatea menținerii propriei identități naționale și ortodoxe.

O altă „noutate” a reprezentat Proiectul „Consolidarea inițiativelor comunitare de prevenire HIV/Sida și a violenței în familie”, un proiect al Patriarhiei Române care s-a desfășurat și în Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin care au fost instruiți 108 preoți, pentru prima dată Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” oferind servicii asemămătoare unui Centru de formare pentru preoți, activitate care va fi definitorie în anii care vor urma.

S-au înființat 6 noi centre sociale, „Centrul maternal” Dumbrava, pentru adăpostirea mamelor cu copii care se aflau în situații de criză, Casa de tip familial „Sf.Nicolae” Criș, Centrul rezidențial pentru vârstnici „Sf. Andrei” Reghin, Centrul de zi pentru copii „Sf. Varvara ” Baia de Arieș, Centrul de zi  și  Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice „Sf.Nicolae” Valea Lungă și Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice „Sf. Pantelimon” Zlatna. S-au înființat totodatăși șapte noi filiale ale Asociației „Filantropia ortodoxă Alba Iulia”, la Iernut, Târnăveni, Câmpeni, Blaj, Ocna Mureș, Socolu de Câmpie și Târgu Mureș - Mureșeni.

Anul 2006 a adus și noi prevederi legislative, Potrivit Ordinului MMSSF nr.383/2005, toate serviciile sociale având nevoie de acreditare. Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia  - Filiala Sighișoara” a fost prima din cele 11 filiale care a obținut Certificatul de acreditare pentru serviciile oferite, apoi au urmat alte 8 servicii, din cele 47 care existau în Arhiepiscopia Alba Iulia  în anul 2006.

În anul 2007 se remarcă preocuparea pentru extinderea și consolidarea Rețelei de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în județele Mureș și Alba: în județul Mureș - aceasta a început să funcționeze în anul 2004 la Sighișoara și Reghin, în 2007 la Târgu Mureș, iar în județul Alba la cele 5 servicii existente la Alba Iulia, Aiud, Valea Lungă și Zlatna, adăugându-se în 2007 altele 4, la Blaj, Sebeș, Vama Seacă și Baia de Arieș. La aceste centre s-au adăugat în același an Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sf. Andrei” Bărăbanț, Casa de tip familial și Centrul de zi pentru copii „Sf. Gheorghe” Sebeș, precum și Biroul de consiliere și asistență socială a persoanelor cu handicap locomotor, serviciu aparținând Centrului Eparhial.

Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” continuă procesul de creșterea capacității profesionale, adoptând un nou Statut, în care s-au adăugat  ca arii de acțiune, pe lângă servicii sociale, medicale, culturale, educaționale, economice, și ale direcții și anume acțiuni pentru tineret, informare europeană și formare continuă pentru adulți. Acest proces a fost urmat de elaborarea primei Strategii de dezvoltare a Asociației pentru următorii 3 ani, adoptându-se 4 direcții principale: Dezvoltarea resurselor umane, Creșterea capacității de autofinanțare a serviciilor, Creșterea calității serviciilor și Creșterea capacității de atragere a fondurilor prin proiecte.

În spiritul noului Statut, s-a obținut acreditarea ca furnizor de formare profesională pentru adulți, conform cerințelor CNFPA, pentru calificarea în ocupația de „Îngrijitoare la domiciliu persoane vârstnice”, s-a înființat un SRL al Asociației, „PRO FILOS” și s-a dezvoltat prima activitate economică prin achiziționarea unui tobogan gonflabil. Pentru prima dată au fost obținute finanțări prin proiecte pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă a copiilor, prin proiectele „Porți deschise spre comunitate”, finanțat de FDSC în cadrul Programului „Instruire și sprijin pentru dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor și tinerilor” și „Aripi spre viață”, proiect finanțat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere prin Schema de Granturi Mici.

În anul 2007 s-a început și o colaborare foarte bună cu Societatea Transavia SA, un partener care ne-a fost permanent alături în activitățile sociale pe care le-am desfășurat. La început au fost oferite în cadrul colaborării noastre „Bursele Transavia”, apoi centrele sociale înființate au fost susținute constant cu donații în alimente.

În anul 2008 putem spune deja că, la nivelul Patriarhiei Române, Arhiepiscopia Alba Iuliei oferea model de bune practici în 5 domenii ale asistenței sociale: 1.Organizarea coerentă și unitară a propriilor structuri de asistență socială, existând Birouri de asistență socială și Filiale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” la fiecare protopopiat; 2. Dezvoltarea unui parteneriat de excepție cu autoritățile publice județene și locale; 3. Înființarea unei Rețele de Case de Tip Familial pentru copii; 4. înființarea unei Rețele de Centre de zi pentru copii; 5. înființarea unei Rețele de Servicii de îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Este anul în care, la nivelul Patriarhiei Române s-a înființat Federația Filantropia, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” fiind unul din membrii fondatori. Înființarea Federației Filantropia a fost un eveniment de mare importanță pentru întreaga activitate social filantropică din Patriarhia Română, întrucât a fost impulsionată înființarea organizațiilor nonguvernamentale eparhiale, organizarea serviciilor sociale după standardele necesare acreditării și prin aceasta profesioanlizarea serviciilor oferite,  s-au creat premisele implicării în proiecte cu finanțare europeană și a reprezentării Bisericii Ortodoxe în diverse foruri națioanle care dezbăteau problemele sociale ale României. Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, mereu parte a acestui proces de dezvoltare a sectorului social-filantropic la nivel național, oferind modele, susținând, dar și beneficiind de proiectele și inițiativele adoptate la nivel Patriarhiei Române.

În privința proiectelor, în anul 2008 s-a obținut pentru prima dată subvenție de la Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică pentru 7 centre sociale, acest tip de subvenție fiind solicitat până în anul 2015. Totodată, au fost înființate 5 așezăminte sociale noi: Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Dumbrava, Centrul multifuncțional pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu handicap fizic din județul Alba, Centrul social de urgență Alba și Serviciile de îngrijire socio-medicală  a persoanelor vârstnice la domiciliu din Câmpeni și Roșia de Secaș.

O activitate inovativă a Arhipepiscopiei noastre, cu scopul stimulării preoților în elaborarea unor proiecte de finanțare, a fost „Programul Filantropia”, prin care a fost scoasă la licitație suma de 20.000 lei pentru derularea unor proiecte sociale de către parohii. În urma concursului de proiecte au câștigat parohia Cricău, cu proiectul „Frumusețile Maramureșului – o șansă pentru fiecare”, parohia Gănești, cu proiectul „Biserica - Școala lui Hristos” și parohia Zlatna, cu proiectul „O ușă deschisă spre cer”.

Anul 2009 a marcat o altă etapă importantă în organizarea activității sociale la nivel eparhial, ceea ce arată că procesul de edificare organizațională este dinamic, în permanentă schimbare, în funcție de modificările legislative, schimbările sociale, principiile asumate, sau nevoile de instruire. Două proiecte au oferit suportul financiar și cadrul general în care această etapă a avut loc.

Prin Proiectul „Consolidare organizațională – eficiență în mediul extern”, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a acreditat 3 cursuri de formare: manager de proiect, animator socio-educativ și îngrijitor vârstnici la domiciuliu, și-a elaborat o nouă trategie de dezvoltare, un Manual organizațional și a realizat cu preoții coordonatori ai centrelor sociale din eparhie, un circuit pentru schimb de bune practici la cele mai dezvoltate organizații ortodoxe din țară, și anume la Iași, Timișoara și Craiova. Proiectul s-a adresat membrilor Comitetelor executive și coordonatorilor de centre ale organizațiilor partenere, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” cu cele 16 Filiale, Asociația „Sprijiniți Copiii”, Asociația „Sf. Andrei” Bărăbanț și Asociația Profesională a Asistenților Sociali Alba”. Prin proiect, un număr de 168 de persoane au avut participat la cursuri de calificare, instruire și perfecționare.

Al doilea proiect pe care dorim să-l amintim, este Proiectul „Parteneriat public-privat în administrare de servicii sociale – model de excelență” care a avut ca scop crearea unui model optim de colaborare cu autoritățile publice locale și județene în administrarea celor 62 de așezăminte sociale eparhiale existente în anul 2008, care să servească ca model de bună practică la nivel național. S-a urmărit creșterea calității serviciilor  și perfecționarea resurselor umane, iar activitățile au constat în: cursuri de calificare și perfecționare, dezvoltarea competențelor manageriale pentru conducerea a 26 ONG uri, 2 școli de vară pt asistenții sociali, supervizarea activităților din 45 de centre sociale, crearea unei strategii organizaționale în privința parteneriatelor pe termen mediu și lung, elaborarea manualului organizațional al organizației și filialelor, care să însumeze principalele proceduri și instrumente organizaționale în domeniul identității vizuale și a managementului integrat, dezvoltarea unui sistem de intranet pentru administrarea informației și pentru comunicare la nivelul rețelei de servicii din cele două județe.

Semnificativă pentru anul 2009 a fost Cercetarea sociologică „Premisele consumului de droguri în rândul liceenilor din județul Alba” în rândul a 2000 de liceeni, realizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în parteneriat cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Alba, Consiliul Județean Alba și Facultatea de Teologie Ortodoxă. Din păcate, această categorie de acțiune nu a mai fost reluată în următorii ani. În același an a demarat Acțiunea „Masa Bucuriei”, proiect al Patriarhiei Române, în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry.

În anul 2010 criza economică a afectat toate instituțiile statului, iar parteneriatul în asistența socială dintre Arhiepiscopia Alba Iulia și autoritățile publice județene și locale  a fost supus unor grele încercări. Colaborarea îndelungată, încrederea reciprocă dobândită de-a lungul anilor, calitatea umană și profesională a decidenților, a generat o mare solidaritate în acele momente. Printr-un efort extraordinar din partea autorităților partenere, din partea preoților implicați și a altor donatori, toate așezămintele și-au continuat însă activitatea.

Aceste dificultăți au dus totodată și  la finalizarea unei noi etape în maturizarea întregii activități de asistență socială a eparhiei, sub aspectul modului de organizare și diversificare a serviciilor, al experienței personalului angajat și al dezvoltării relațiilor cu autoritățile județene și locale, precum și cu alți parteneri locali. Această etapă a fost apreciată și de preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, în mai multe rânduri, a precizat că Arhiepiscopia Alba Iulia are cea mai dezvoltată rețea de asistență socială din Patriarhia Română.

O altă recunoaștere a fost rezultatul evaluării pe care a făcut-o Fundația „Parteneri pentru Dezvoltare Locală” în cadrul Proiectului „Social” al Federației Filantropia. Potrivit evaluării „Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” se găsea în acel moment în etapa desăvârșirii organizaționale, care este caracterizată de faptul că organizația era pe deplin funcțională în toate ariile de competență și se afla la un nivel superior de dezvoltare cu tendințe evidente de a atinge într-un orizont de timp imediat nivelul model,  nivelul model, fiind al 11-lea nivel, ultimul, din procesul de dezvoltare al unei organizații.

Tot în anul 2010, în luna august,  a demarat cel mai amplu proiect al „Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”„Reţea interregională de centre educaţionale la nivelul regiunilor Centru si Vest” în parteneriat cu DGASPC Alba, DGASPC Mureş, DGASPC Timiş, Arhiepiscopia Timişoarei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin” şi care a avut scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a 500 de elevi din regiunile Centru şi Vest prin intermediul a 16 Centre educaţionale.           Prin acest proiect, a luat naştere cea mai mare reţea de centre educaţionale din Patriarhia Română.

În cadrul centrelor, care funcționează și în prezent, s-au desfăşurat activităţi de cunoaştere, supravegere, consiliere și sprijinirere a copiilor  în efectuarea temelor şi meditaţiilor, cu scopul scăderii riscului de eşec şcolar, s-au acordat două mese zilnic, rechizite şcolare şi materiale didactice. Au avut loc în cadrul centrelor activități  de socializare și activităţi specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților de viață independentă, de comunicare și de relationare. O componentă semnificativă a proiectului a fost și dotarea centrelor cu mobilier și aparatura necesară.

S-a înființat un Centru de consiliere pentru emigranți la Târgu Mureș, administrat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Târgu Mureș”, în cadrul proiectului „Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe” implementat de Organizația Internațională pentru Migrație. În cadrul acestui centru au fost consiliați peste 150 de persoane străine, care aveau nevoie de reinserție socială.

A fost implementat, în anul 2010, în parteneriat cu DGASPC Alba, un alt proiect,  „Pașaport spre succes”, finanțat în cadrul Programului Facilitatea de Tranziție 2007 – Integrarea în societate a tinerilor aparținând minorităților și grupurilor dezavantajate. Prin acest proiect s-a conturat o nouă zonă de interes și preocupare viitoare a Filantropiei, dezvoltarea personală. În cadrul acestui proiect au fost furnizate programe de dezvoltare personală pentru 337 copii și tineri ocrotiți în cele 19 centre sociale pentru copii ale eparhiei, iar 95 de persoane angajate în aceste centre au beneficiat de formare în domeniul dezvoltării personale a copiilor și tinerilor. A fost elaborat și Manualul „Prin Joc spre Viață”, care cuprinde metode, tehnici și principii creștine care pot fi utilizate în procesul de formare personală și a dezvoltării abilităților de viață a copiilor și tinerilor.

Anul 2011 a fost un an cu o semnificație aparte, întrucât Compartimentul de Asistență Socială a aniversat 15 ani de existență, iar AFO 10 ani de la înființare.

În acest an, a fost reanalizat şi pus în practică un nou mod de administrare a serviciilor sociale, în condițiile în care partenerii noștri de bază, autoritățile publice din județul Alba, au externalizat o parte din serviciile sociale sub forma acordării finanțării prin sume alocate pentru fiecare persoană care beneficiază de servicii sociale. Aceasta a dus la schimbarea întregului mod de gestionare a așezămintelor noastre sociale, iar rapiditatea cu care ne-am adaptat noii situații a dovedit marea capacitate organizatorică, calitatea profesională și flexibilitatea structurilor de asistență socială ale eparhiei noastre. A fost totodată și un pas important în adaptarea la noua Lege a asistenței sociale care urma să modifice, din anul 2012, în mod radical întreg Sistemul de asistență socială din România.

În anul 2011 a fost depus un efort foarte mare pentru a gestiona mari proiecte cu finanţare europeană. Astfel, a fost încheiat cu succes Proiectul „Parteneriat public-privat în administrarea de servicii sociale – Model de excelență” în valoare totală de 500 000 Euro. În urma evaluării finale, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a fost clasificată drept ”Model de bună practică în gestionarea de fonduri europene”. Examenul cel mare însă, a fost derularea proiectului „Rețea interregională de centre educaționale”, proiect în valoare totală de 5 milioane de euro. A fost un examen extrem de greu fiindcă timp de 6 luni acest proiect a funcționat fără prefinanțare, iar rambursarea cheltuielilor de funcționare a celor 16 Centre educaționale înființate prin proiect a întârziat 8 luni.

O altă mare realizare a anului 2011 a fost implicarea, în calitate de partener sau beneficiar, în mai multe proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte cu caracter inovator. Aceste proiecte au avut în vedere pilotarea şi experimentarea unor concepte noi, de actualitate şi de perspectivă, cum sunt de exemplu, conceptul de economie socială prin întreprinderi sociale sau cel de dezvoltare personală prin programele Dynamis, precum şi diversificarea categoriilor de beneficiari, cum sunt persoanele aflate în detenţie sau post detenţie sau persoanele resortisante.

 În cadrul Proiectului „FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social”, în anul 2011 a fost realizată evaluarea sistematică, obiectivă şi profesională a capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii sociale în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Conform acestei evaluări, eparhia noastră a fost apreciată ca fiind „un model de bună practică în domeniul furnizării serviciilor sociale în parteneriat cu autorităţile publice; un pol de excelenţă în atragerea şi gestionarea de venituri destinate serviciilor sociale; un model de bună practică în domeniul profesionalizării şi specializării personalului activ din domeniul social” (Raport Integrat – Evaluarea Organizaţională a serviciilor sociale în 9 Eparhii şi Administraţia Patriarhală).

Raportul intermediar al evaluării a apreciat că sectorul social al Arhiepiscopiei noastre este la nivel de bună practică în domeniile: planificare strategică,  parteneriate și construire de rețele, achiziții publice, economie socială, managementul proiectelor, strângere de fonduri, scriere de proiecte, echipa eficientă, dezvoltare servicii sociale, managementul cazurilor sociale, managementul serviciilor sociale, standarde de calitate și proceduri de acreditare a serviciilor sociale. Tot încadrul acestui proiect, în luna octombrie 2011, a fost inaugurat Centrul de Resurse  „Dynamis”, cu scopul de a oferi formare iniţială şi continuă în metode şi tehnici nonformale de educaţie.

Au fost inaugurate 9 centre sociale noi: Centrul educațional „Sf. Nicolae” Alba Iulia, Centrul educațional „Sf. Dumitru” Sângeru de Pădure, Centrul de zi pentru copii și Serviciul de Îngrijire a vârstnicilor la domiciliu „Sf. Serafim de Sarov” Războieni, Casa de tip familial „Sf. Ioan Botezătorul” Aiud, 2 Locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap din cadrul Așezământului „Sf. Nectarie” Tiur-Blaj, Casa de tip familial „Sf. Varvara” Baia de Arieș, Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Elena” Teiuș.

Anul 2012 a fost marcat de marea criză prin care au trecut cei care aveau în implementare Proiecte de finanțare europene, decontarea cheltuielilor întârziind 9 luni. Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a traversat astfel, cea mai grea perioadă de la înființarea sa, întrucât anul 2012 a însemnat și un vârf al numărului de proiecte în care a fost implicată ca lider de proiect sau partener.

La sfârșitul anului 2012 Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” avea datorii de aproximativ 500.000 de euro, formate din neplata salariilor, a taxelor aferente, a facturilor restante și a împrumuturilor contractate. O parte din centrele sociale și-au suspendat activitatea, iar conturile erau permanent amenințate cu blocarea plăților, fapt ce ar fi afectat și funcționarea centrelor sociale care nu aveau legătură cu proiectele europene. Arhiepiscopia Alba Iulia a sprijinit însă în mod ferm și concret Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” pentru a depăși dificultățile, preoții coordonatori au continuat, din fonduri proprii, să ajute copiii care nu mai puteau benefia de serviciile unor centre, iar autoritățile publice ne-au fost alături.

Cu toate dificultățile întâmpinate, s-a reușit finalizarea Proiectului „Implicarea clerului și a membrilor comunităților parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhiepiscopiei Alba Iulia”, în cadrul căruia Centrele de incluziune socială din Alba Iulia și Târgu Mureș au oferit servicii de informare, consiliere, mediere pe piața muncii pentru 835 de persoane aflate în dificultate și au fost depuse 20 de proiecte pentru creșterea calității vieții în diferite localități din cuprinsul Eparhiei. Un alt proiect care a continuat în acest an foarte dificil, a fost „Tranziția spre libertate prin Centre de incluziune socială”, în cadrul căruia, Centrul regional de incluziune socială Alba a oferit servicii de informare, consiliere, mediere pe piața muncii, două burse a locurilor de muncă și activități de recuperare și suport psihologic prin tehnici specifice pentru 437 de persoane aflate în detenție din Penitenciarele Aiud și Mureș.

Această criză, care în cele din urmă a fost depășită, a determinat de fapt și o schimbare a strategiei Asociației în privința implementării de proiecte cu finanțare externă, în sensul anticipării mai riguroase a unor dificultăți care nu țin de resursele umane sau financiare proprii, în sensul diminuării prudente a numărului de proiecte în care  Asociația să fie implicată simultan și în sensul asigurării prealabile a cash-flow-ului necesar implementării proiectelor.

În anul 2012 criza nu a afectat colaborarea de excepție cu autoritățile publice, în special  cu Consiliul Județean Alba, dimpotrivă înființându-se în parteneriat alte 9 așezăminte sociale: Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități „Sf. Maria” Alba Iulia, Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități „Sf. Ana” Alba Iulia, Casa de tip familial pentru copii „Sf. Ciprian” Ocna Mureș, Casa de tip familial pentru copii „Adolescența” Oarda de Jos, Centrul de zi pentru copii antepreșcolari „Sf. Irina” Blaj, Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Livezile, Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Elena” Pianu de Jos, Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii Sighișoara și Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu dizabilități Sebeș.

O realizare specială a fost  și înființarea Parcului de Aventură „Dynamis”, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia, în cadrul căruia au fost amenajate 4 trasee suspendate, pentru desfășurarea unor activități de dezvoltare a abilităților de viață a copiilor, prin tehnici de educație prin aventură.

Anul 2013 a fost anul în care întristarea s-a prefăcut în bucurie, perspectivele sumbre ale sfârșitului de an lăsând loc speranței și încrederii. Cea mai mare realizare a fost reluarea Proiectului „Rețea interregională de centre educaționale”, în cadrul căruia s-au redeschis 16 centre educaționale pentru ajutorarea a 400 de copii. Totodată, a fost finalizat Proiectul „Tranziția spre libertate prin centre Regionale de Incluziune Socială”, prin care au fost realizate cursuri de calificar ecertificate ANC pentru 160 persoane private de libertate, activități de educație pentru sănătate și igienă personală, în special în vederea reducerii consumului de alcool și droguri și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru 344 persoane aflate în detenție și diverse activități de pregătire a reintegrării sociale pentru 875 deținuți.

Tot înanul 2013 a fost finalizat cu success un amplu proiect al Patriarhiei Române, în care Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost beneficiar principal alături de alte 8 eparhii, și anume Proiectul „FORTE- formare trainică pentru parteneriat social”. În cadrul acestuia a fost finalizat procesul de planificare strategică a întregii activități a Arhiepiscopiei Alba Iulia, stabilindu-se direcțiile strategice pentru cele 4 Sectoare de activitate, pentru următorii 5 ani. Sectorul administrativ-bisericesc și-a stabilit ca direcție strategică – Eficiență crescută în managementul resurselor umane și formării contine a personalului clerical și neclerical, Sectorul economic – Creșterea resurselor financiare prin gestionarea eficientă a resurselor și identificarea de noi surse de venituri, Sectorul cultural – Dezvoltarea învățământului religios și a activităților cu tinerii, iar Sectorul social și-a stabilit ca direcție strategic Asigurarea sustenabilității centrelor sociale și creșterea calității serviciilor oferite.

Tot în cadrul acestui proiect, prin Centrul de formare „Dynamis” au fost oferite cursuri de dezvoltare pentru 184 de persoane, iar în Parcul de Aventură „Dynamis” au fost amenajate 5 module de dezvoltare personală: dezvoltarea curajului, formarea responsabilității personale și sociale, comunicare și muncă în echipă, observare a mediului înconjurător și modulul de astronomie.

În anul 2013, pentru a doua oară, Arhiepiscopia Alba Iulia a fost gazda Întâlnirii anuale a consilierilor eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice din cuprinsul Patriarhiei Române, întâlnire care a avut loc în perioada 26-27 noiembrie, la MănăsireaDumdrava, în prezența Înaltpreasfințitului Irineu Ahiepiscopul Alba Iuliei.

Anul 2014 a fost un an de stabilitate și consolidare, asigurându-se funcționarea tuturor așezămintelor sociale și finalizându-se cu succes proiectele europene începute în anii următori. O realizare importantă a fost asigurarea continuității Centrelor educațioale înființate prin Proiectul „Rețea interregională de centre educaționale”. Pentru funcționarea celor 16 centre educaționale înființate prin acest proiect s-au încheiat noi parteneriate cu autoritățile publice județene și locale, astfel încât cei 716 de copii ocrotiți au beneficiat în continuare de sprijin.

Totodată, în anul 2014 a demarat un nou proiect pentru care s-a obținut finanțare, „Parteneriat pentru integrare”, un proiect al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” elaborat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba și cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU. Prin intermediul acelui proiect urmau să fie înfiinţate 2 structuri de economie socială în localităţile Căpâlna şi Şona din judeţul Alba, în cadrul cărora să fie angajate 19 persoane vulnerabile.

În acel an, evenimentul de sărbătorire a copiilor din așezămintele eparhiale, care ajunsese   la a 10-a ediție, s-a desfășurat în municipiul  Reghin, fiind găzduit de Primăria Reghin în parteneriat cu Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia-Filiala Reghin”. Evenimentul, la care au participat peste 500 de copii, a avut ca temă „Filantropia- împreună în sprijinul aproapelui”.

În anul 2014 s-au înființat și 3 servicii sociale noi, și anume 3 Locuințe Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, în localitatea Galda de Jos, în cadrul așezământului „Sf.Ghelasie”. Arhiepiscopia Alba Iulia a mai organizat în anul 2014 mai multe colecte pentru ajutorarea sinistraților din Oltenia, afectați de inundații, precum și a sinistraților din Siria, colecte care au depășit valoarea de 100.000 de euro.

Anul 2015 a fost un an „birocratic”, întrucât au apărut numeroase modificări legislative. Prin multă răbdare și înțelepciune, coordonatorii așezămintelor sociale au depășit greutățile noilor proceduri de acreditare și licențiere, a necorelării standardelor de calitate cu standardele de cost, a interpretării rigide a unor prevederi legislative din partea organelor abilitate și a apariției unor suspiciuni în contextul atacurilor mediatice îndreptate împotriva Bisericii la nivel național. Aceste greutăți au adus însă și un plus de experiență în activitatea de administrație și au contribuit la limpezirea problemelor juridice legate de autorizații de funcționare și patrimoniu.

În același an ne-a stat înainte o altă provocare, și anume înființarea structurilor de economie socială. Acesta este un nou concept socio-economic, prin care se urmărește rezolvarea unor probleme sociale prin susținerea unor intreprinderi sociale în care sunt angajate persoane vulnerabile social.

Au fost înființate în anul 2015, în urma unor proiecte europene, 5 astfel de structuri de economie social. Prin Proiectul „Parteneriat pentru integrare” s-au înființat două structuri de economie socială, „Filabrod” la Șona-Blaj, specializată în broderie și croitorie, și unitatea „Filoart”, la Căpâlna-Sebeș, specializată în sculptură, tâmplărie și pictură pe sticlă, prin Proiectului „Economia Socială - șansă a persoanelor vulnerabile la egalitate și incluziune pe piața muncii” implementat de Primăria Ocna Mureș în parteneriat cu Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Războieni Cetate” s-au înființat alte două unități,  „Servicii Sociale Alba” și „Serviciu de îngrijire socio-medicală la domiciliu”, iar Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Sebeș”, în parteneriat cu Primăria Sebeș a înființat structura de economie socială „Brutărie-Patiserie”.

În anul 2015 s-au pus bazele și a unui proiect de mare anvergură pentru ajutorarea copiilor aflați în dificultate, Proiectul „Prevenirea abandonului școlar”. În cadrul acestuia au fost înființate  7 centre noi de prevenire a abandonului școlar, în localitățile Sântimbru Sat, Sântimbru Fabrică, Unirea, Veseuș, Rădești, Galda de Jos și Cugir, pentru 168 copii și  au fost sprijinite 6 centre de zi pentru alți 150 de copii. A început astfel un amplu și îndelungat parteneriat între Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, Fundația HEKS/EPER Elveția și Fundația FAER Reghin pentru ajutarea copiilor săraci, parteneriat care în anii următori s-a dezvoltat  și care contiună și în prezent. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt primăriile din localitățile unde aceste centre funcționează, și care au cofinanțat activitățile desfășurate în procent de 50 %.

În anul 2016  Proiectul „Prevenirea abandonului școlar” s-a extins cu înființarea altor 6 centre de prevenire a abandonului școlar, în localitățile Berghin, Ighiu, Miraslău, Aiud, Sebeș și Lunca Mureșului, precum și cu finanțarea parțială a altor 6 centre de zi. Prin acest proiect au fost astfel susținute în total 27 de servicii socio-educaționale pentru copii: 14 centre de prevenire, două din ele, de la Luduș și de la Sângeru de Pădure, fiind în județul Mureș și 13 centre de zi, din care  unul este în județul Mureș, la Reghin.

Anul 2016 se pare că a fost „anul copiilor”, întrucât s-a reușit înființarea altor două centre de zi pentru copii, Centrul de zi pentru copii „Sf.Pantelimon” Zlatna, în parteneriat cu DGASPC Alba și Primăria Zlatna și Centrul de zi „Cuvioasa Parascheva”, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia prin Direcția de asistență socială Alba Iulia, centre administrate de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”.

O realizare remarcabilă pentru eparhia noastră, a fost apoi recunoașterea Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” ca organizație cu statut de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului României cu nr. 452 din 22 iunie 2016. Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a devenit astfel prima organizație cu un astfel de statut dintre organizațiile nonguvernamentale care funcționează cu binecuvântarea  Pariarhiei Române. Tocmai de aceea, se poate vorbi de o vocație socială a  eparhiei noastre care, la fel ca și în anii anteriori, a constituit  la nivelul Patriarhiei Române atât modelul celei mai ample rețele de așezăminte sociale, cât și modelul celui mai amplu parteneriat dintre Stat și Biserică, în domeniul social, din România.

Parteneriatul de excelență  care s-a realizat în județul Alba între structurile de asistență socială ale Arhipiscopiei Alba Iulia și autoritățile publice județene și locale a constituit un model pentru alte administrații județene. Astfel, în anul 2017 au avut loc vizite la Alba Iulia, pentru a realiza un schimb de experiență în acest domeniu, ale delegațiilor Consiliilor Județene și DGASPC – urilor din județele Sibiu,  Brașov și Arad. A fost remarcată colaborarea durabilă și eficientă economic, precum și calitatea serviciilor sociale oferite în cadrul parteneriatului.

În anul 2017  formarea profesională a personalului angajat în centrele sociale constituit o prioritate pentru Arhiepiscopia Alba Iulia. În acest sens a fost implementat un nou Plan anual de formare a tuturor angajaților, a fost extinsă activitatea Centrului de formare „Dynamis” și s-a realizat o colaborare deosebit de eficientă cu Centrul de Formare „Dumitru Stăniloae” al Federației „Filantropia”. S-a reușit, în acest sens, specializarea tuturor coordonatorilor așezămintelor sociale ca manageri de responsabilitate socială.

Alături de activitatea de asistență socială, realizată în mod specializat, s-a intensificat în anul 2017 și activitatea filantropică desfășurată prin parohii crescând mult numărul de beneficiari ai Programelor Filantropice și Acțiunilor Sociale și a voluntarilor implicați. Fiind primul an în care activitatea filantropică a parohiilor este reliefată în mod mai amănunțit, această creștere a putut fi evidențiată prin implementarea unui nou sistem de colectare a datelor reale. Pentru activitățile filatropice parohiale s-a stabilit o direcție de dezvoltare clară și realistă, obiectivul fiind creșterea anuală cu 5 % a parohiilor care desfășoară Programe Filantropice și Acțiuni Sociale.

Se conturează astfel, mai explicit dar în mod complementar, dimensiunea filantropică a implicării sociale, specifică acțiunilor cu caracter temporar sau ocazional desfășurate prin voluntari la nivelul parohiilor, și dimensiunea specializată, specifică activităților de ajutorare permanentă desfășurate prin personal angajat și servicii licențiate, desfășurată prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, prin Filialele sale și prin celelalte organizații nonguvernamentale ale eparhiei.

În anul 2017 a fost înființate și două centre sociale, un Centru pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat, administrat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Vingard”, primul centru de acest fel din eparhie, și o Cantină socială mobilă, cu o capacitate de 150 de persoane, administrată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Sebeș” în parteneriat cu Primăria Sebeș.

Pentru Arhiepiscopia Alba Iulia, anul 2018 - Anul Centenarului, a fost un an „aniversar”, cu semnificație aparte. Evenimentul semnificativ a fost „100 pentru Centenar”, adică inaugurarea serviciului social cu numărul 100. Pentru acest statut au „concurat” cele 5 Centre sociale și Programe filantropice nou înființate în anul 2018: Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului” Unirea, în care sunt ocrotiți 34 de persoane, centru administrat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Unirea”, în parteneriat cu Primăria Unirea, Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii, cu 10 locuri, centru înființat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Sebeș” în parteneriat cu Primăria Municipiului Sebeș, Centrul de zi pentru „Sf. Filofteia” Târgu Mureș, pentru ocrotirea a 15 copii, centru administrat de AsociaȚia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Târgu Mureș, și două Programe Filantropice de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din parohiile Lunca Bradului și Săngeru de Pădure.

O realizare importantă a anului 2018 a fost și continuarea Programului „Prevenirea abandonului școlar”  în cadrul a 12 școli, pentru un număr de 14 grupe formate din 24 de copii fiecare, respectiv 360 elevi, precum și în 13 centre de zi pentru copii, pentru un număr de 275 copii, centre aflate în administrarea Asociației Filantropia Alba Iulia și Filialele acesteia. S-a reușit îndeplinirea criteriului de eligibilitate necesar finanțării unei extensii a Proiectului, respectiv asumarea de către Primăriile partenere a unei implicări financiare mai mari față de anul precedent, de la 50% la 75% cofinanțare. Proiectul s-a desfășurat cu avizul Inspectoratului Școlar Alba, în parteneriat cu Primăriile Sebeș, Aiud, Cugir, Ighiu, Sântimbru, Berghin, Rădești și Miraslău.

În anul 2019, prin Proiectul „Sprijin educațional pentru copiii vulnerabili din România” finanțat HEKS