Filantropia în BOR - Federația Filantropia

Începuturi: Federația Filantropia

Lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre se desfăşoară atât prin sectoarele de specialitate de la eparhii, cât şi prin asociaţii şi fundaţii înfiinţate de centrele eparhiale sau care funcţionează cu binecuvântarea acestora. După anul 2000 legislația a devenit din ce în ce mai favorabilă organizațiilor nonguvernamentale, parteneriatele în domeniul social cu autoritățile publice fiind asimilate sectorului nonguvernamental, Biserica Ortodoxă Română neavând reprezentativitate semnificativă în această privință, ea fiind asimilată de către potențialii parteneri publici unei instituții publice cu specific religios. Contextul în care a apărut o altă direcție de acțiune socială a Bisericii Ortodoxe este completat de existența unor organizații nonguvernamentale ale altor culte, care aveau o tradiție îndelungată în alte țari europene, și care au început un proces de consacrare ca partener social și în spațiul românesc. Este cazul, în mod special, a Confederației „Caritas Romano- Catolic” și a Organizațiilor „Diakonia” Evanghelice. Apăruseră între timp, sporadic, organizații ortodoxe, dar care erau doar inițiative locale, și uneori eparhială.

În spațiul ortodox amintim, din punct de vedere cronologic, câteva inițiative reprezentative, care mai apoi au avut un rol semnificativ în coagularea unei structuri nonguvernamentale la nivel de Patriarhie: în anul 1991 s-a înființat Asociația Filantropică Medical-Creștină „Christiana- Cluj Napoca”, Filială a Asociației „Christiana” București, în anul 1993 s-a înființat „Fundația pentru copii „Sf. Sava de la Buzău”, iar în anul 1999 s-a înființat Asociația „Diaconia” reprezentând structura cancelariei patriarhale. În anul 2001 s-au înființat : Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, Asociația „Vasiliada” Craiova, și Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” Galați, pentru ca în anul 2002 să se înființeze Fundația „Solidaritate și Speranță ” Iași și Asociația Social-Culturală, Matei-Basarab” din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, iar în anul 2006 Fundația „Filantropia Timișoara”. Aceste 8 organizații au constituit temelia Federației „Filantropia”.

Încă din anul 2000 se manifestă din partea Patriarhiei Române o preocupare accentuată de unificare a inițiativelor de implicare  socială, de clarificare a unor principii de acțiune și de colaborare intereparhială, un rol important în acest sens având întâlnirile anuale ale consilierilor sociali eparhiali, coordonatori ai Secoarelor Biserica și Societatea de la nivelul eparhiilor.

Astfel, pentru a unifica şi coaliza energiile şi resursele existente, consilierii coordonatori ai sectoarelor de specialitate de la centrele eparhiale au propus crearea unei structuri federative prin care să se acţioneze unitar, în baza unei strategii comune de implicare socială, la nivel naţional. Iniţiativa s-a concretizat în anul 2007, când cele mai puternice şi mai reprezentative opt organizaţii din eparhiile Patriarhiei Române, active în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România, au solicitat Sfântului Sinod să acorde binecuvântarea pentru înfiinţarea unei asemenea structuri. Astfel, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei nr. 292/2007), s-a născut Federaţia Filantropia, prima organizaţie de tip federativ din Patriarhia Română.

Această formă de organizare, asemănătoare celei a Patriarhiei, conferă unitate de acţiune membrilor, la nivel naţional, dar, în acelaşi timp, le permite acestora să-şi păstreze propria identitate şi propriul program de acţiune la nivel local. În ziua de 29 mai 2008, a fost înregistrat Statutul organizaţiei la Tribunalul Municipiului Bucureşti. În anul 2009, celor opt organizaţii fondatoare li s-au alăturat alte cinci, iar în 2021 numărul membrilor Federaţiei a ajuns la 24. Federaţia Filantropia este, din punct de vedere juridic, o organizaţie privată nonprofit, care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române . Ea reuneşte în acest moment cele mai active asociaţii şi fundaţii care lucrează în domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române. De-a lungul anilor, Federația și-a adaptat statutul în funcție de evoluția contextului socio-legislativ, impunând criterii de admitere prin care să se păstreze un înalt standard calitativ. Astfel, în Federația Filantropia pot fi admise doar organizații reprezentative la nivel eparhial, având în acest sens recomandarea expresă a chiriarhului, în acelați timp dovedindu-și profesionalismul prin deținerea unui certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale și administrând cel puțin un serviciu social licențiat.

Federația Filantropia a desfășurat din punct de vederea al dezvoltării organizaționale și un amplu proces de stabilire a valorilor proprii și a direcțiilor strategice de acțiune. Astfel, Viziunea Federației este „O biserică mereu vie prin membrii săi, și relevantă prin faptele sale pentru oameni și comunitățile lor”, Misiunea Federaţiei este „să sprijine Biserica în lucrarea ei social-filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine”, iar Scopul Federaţia este „să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale Bisericii prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat şi coerent la provocările sociale actuale”.

În același timp, Federația și-a fixat trei obiective strategice: 1. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor sau organizaţiilor aspirante la statutul de membru şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române; 2. Dezvoltarea cooperării dintre membrii ei şi dintre aceştia şi organizaţiile aspirante la statutul de membru şi structurile sociale ale Bisericii, precum şi facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici între organizaţiile membre, alte organizaţii nonguvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea eparhiilor şi sectoarele social-filantropice ale acestora; 3. Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional şi al dezvoltării comunitare. Pe termen lung, Federaţia intenţionează să devină o platformă de acţiune comună pentru organizaţiile nonguvernamentale care activează cu binecuvântarea eparhiilor. Prin intermediul acestora, Federaţia ţinteşte să devină instrumentul prin care Biserica îşi pune în practică strategia de acţiune socială, braţul de acţiune în domeniul social al acesteia.

Cadrul tot mai larg al Federației Filantropia a devenit un spațiu în care organizațiile membre au posibilitatea să lucreze împreună, să facă schimb de experiență și de specialiști pentru îmbunătățirea activității lor și să dezvolte proiecte comune în beneficiul celor aflați în nevoie.

În acest fel, Federația Filantropia a devenit o platformă de dialog, creștere, dezvoltare organizațională și profesională, precum și de acțiune comună, care va marca decisiv strategia de implicare socială a Patriarhiei Române, de reprezentare a Bisericii Ortodoxe în diverse structuri consultative de la nivel regional și central, precum și de acțiune comună la nivel strategic.