Centru Maternal

Centrul maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Centrul maternal oferă servicii de găzduire, servicii de asigurare a hranei, de menţinere a stării de sănătate, servicii de educaţie şi consiliere a beneficiarilor, servicii pentru dobândirea deprinderilor de viaţă independentă, de integrare socială şi/sau profesională, servicii postrezidenţiale.

Centrul maternal din cadrul Aşezământului social "Sfânta Veronica" Dumbrava

  • Măn. Dumbrava, loc. Dumbrava, com. Unirea
  • Pr. Crişan Vasile 0258 876 027, 0744 639 404
  • Ocrotirerea mamelor cu copii aflate în situaţie de risc

Detalii