Centre Rezidențiale Pentru Tineri

Copiii ocrotiți în Casele de Tip Familial sunt pregătiți, la vârsta adolescenței, pentru momentul în care vor părăsi sistemul de protecție, când se vor integra pe piața muncii și vor deveni  independenți. Momentul acesta este foarte important în viața tinerilor și este necesară o asistare specifică a lor, pe care pedagogii o au permanent în atenție Majoritatea tinerilor, continuă să revină la casele unde au fost ocrotiți, împărtășesc cu ceilalți copii experiențe de viață, cer sfatul în diferite situații, sunt ajutați material pentru a-și întemeia o familie, pentru a obține un loc de muncă sau o locuință. Se simt în continuare „acasă”, revin la „părinții” care i-au crescut și la „frații” lor mai mici. In cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei funcționează două Centre pentru tinerii care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție.

Scopul acestora este prevenirea și combaterea riscului ca tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului să devină persoane fără adăpost, precum și promovarea integrării sociale a acestora. Serviciile de beneficiază tinerii sunt: găzduire, sprijin pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări a nevoilor individuale, consiliere socială și psihologică, consiliere/orientare vocaţională, educaţie extracurriculară, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă și la o locuinţă, informare privind drepturile sociale ș.a.

Centru pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție Vingard

  • Vingard, str. Principală nr.50, jud. Alba
  • Pr. Ioan Stănilă 0744 581 218
  • A fost înființat în anul 2019, cu o capacitate de 10 locuri. Are sediul în localitatea Vingard, str. Principală, nr.50, jud. Alba, este coordonat de pr. Ioan Stănilă și este administrat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Filiala  Vingard”. 

    Pentru tinerii care, după ce termină perioada școlarizării se integrează mai greu cu viața independentă, sau întâmpină dificultăți pe care, temporar, nu le pot depăși, s-a înființat în Parohia Vingard un centru specific, pentru a le veni în ajutor. La Vingard, purtarea de grijă pentru copii a părintelui Ioan Stănilă, a „tatălui”, căci așa este numit de către cei mici și de către cei mari, nu încetează odată cu momentul „ieșirii din sistem a beneficiarilor”. El și-a dorit să poată oferi sprijin tinerilor chiar și după ce termină școala, atâta timp cât este nevoie pentru ca aceștia să poată porni cu pas hotărât în viață. Și a făcut posibil acest lucru.

     În anul 2019, a fost înființat la Vingard, Centrul pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție. Casa în care a fost amenajat acest centru, în perioada comunistă a fost naționalizată și a dobândit rol administrativ, după revoluția din 1989, a fost revendicată de către proprietarii de drept, iar apoi donată asociației de către un cetățean american, în memoria soției sale, Sidonia,  fiică a satului.

    Centrul asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei și servirea meselor, facilitează accesul fiecărui beneficiar la servicii medicale, programează și organizează activităţi de socializare și de petrecere a timpului liber, încurajează menţinerea relaţiilor beneficiarilor cu rude și prieteni.

Detalii