Centre Educaționale

Centrul educaţional oferă sprijin copiilor din comunitate aflaţi în risc de abandon şcolar, care provin din diferite medii sociale, majoritate din familii sărace sau din grupuri vulnerabile. Copiii beneficiază de o masă caldă de prânz, primesc rechizite şcolare şi sunt meditaţi gratuit de cadre didactice specializate care îi ajută să-şi îmbunătăţească situaţia şi rezultatele şcolare. De asemenea, beneficiază în centre şi de activităţi de dezvoltare personală pentru formarea personalităţii copilului dar şi de activităţi recreative sau de petrecere a timpului liber. Copii sunt ocrotiţi şi vegheaţi cu dragoste părintească de preotul coordonator care îi ajută să se formeze ca buni creştini şi membri activi ai comunităţii.

Centrul Educaţional "Sfântul Nicolae" Alba Iulia

  • Loc Alba Iulia, str Moldovei, nr. 11, jud Alba
  • Pr. Topârceanu Nicolae 0745 327 532
  • Prevenirea abandonului şcolar 28 copii

Detalii