Adăpost Săptămânal Pentru Copii

Copiii sunt făpturile prin ochii cărora Dumnezeu ne arată că ne iubeşte. Cu sufletele curate, pline de bucurie şi de îngăduinţă, aceste făpturi micuţe sunt darul cel mai de preţ şi sunt viitorul nostru. Din păcate există copii cărora neajunsurile materiale, greutăţile vieţii sau lipsa părinţilor le-au şters de pe chipuri zâmbetul, le-au furat speranţa şi încrederea. Acolo unde tristeţea şi lacrimile s-au aşezat în locul bucuriei de a fi copil, acolo unde nepăsarea şi uitarea a luat locul dragostei părinteşti, Biserica a încercat să intervină şi să le ofere acestor copii căldura unui cămin, îngrijire şi dragoste pentru o copilărie fericită. Sub oblăduirea Mânăstirii Dumbrava din judeţul Alba funcţionează un adăpost săptămânal pentru copii în cadrul cărora copii aflaţi în dificultate sunt găzduiţi şi primesc ocrotire, dragoste şi îndrumare creştină.